Engedélyek


 

A Megaterra Kft.  működési és szakértői engedélyeinek száma, érvényessége

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-564493, érvényes: határozatlan ideig

MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsított minőségbiztosítási rendszer (503/0325(7)), érvényes: 2022. november 28.

MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsított környezetközpontú irányítási rendszer (KIR/175(3)), érvényes: 2022. november 28.

A NAH által a NAH-1-1642/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium, érvényes: 2023. november 19. Az akkreditáció az alábbi területekre vonatkozik:

1.    felszíni és felszín alatti vizek mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára
2.    szennyvizek mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára
3.    talaj mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára
4.    talajlevegő mintavétele kémiai (szerves és szervetlen mikroszennyezők) vizsgálatok céljára
5.    felszíni és felszín alatti vizek, valamint szennyvizek helyszíni vizsgálata
6.    talajlevegő helyszíni vizsgálata

 

SZKV-1.1. -  Hulladékgazdálkodási szakértői engedély: 141/2/01/2018., érvényes határozatlan ideig

SZKV-1.2. -  Levegőtisztaság-védelem szakértői engedély: 142/2/01/2018., érvényes határozatlan ideig

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg-védelem szakértői engedély: 143/2/01/2018., érvényes határozatlan ideig

SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás szakértői engedély: 144/2/01/2018., érvényes határozatlan ideig

VZ-TEL -  Települési viziközmű tervezői engedély: 01-37/2018., érvényes: 2023.01.24.

VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezői engedély: 01-37/2018., érvényes: 2023.01.24.

VZ-VKG - Vízkészletgazdálkodási építmények tervezői engedély: 01-37/2018., érvényes: 2023.01.24.