Esettanulmányok

2011-12 Budapest      


 
Téma: tényfeltárás elvégzése, beavatkozási terv készítése

 

Egy budapesti használaton kívüli vasúti pályaudvar területén a szennyezettség megállapítására és lehatárolására 37 db 8 m mély gépi feltáró fúrást mélyítettünk, talaj- és talajvízmintákat vettünk, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk. A szerelvények korábbi tartózkodási területén a kavicságy alatt kettő db kézifúrást mélyítettünk, melyekből talajmintákat vettünk. Ezenkívül a nyílt pályaszakaszon 4 db 1 m mély kézifúrást mélyítettünk, melyekből  talajlevegő vizsgálatokat végeztünk. 

Megállapítottuk, hogy a vizsgált terület talajvize alifás szénhidrogénekkel, PAH-hal, naftalinokkal, egyéb alkilbenzolokkal és xilolokkal szennyezett „B” szennyezettségi határérték felett. TPH-val szennyezett kubatúra felületi vetülete „B” felett 1.474 m2, „D” kármentesítési határérték felett 445 m2, a szennyezett kubatúra „B” felett 2.211 m3, „D” felett 668 m3. A szennyezett térfogat „B” felett 6 kg, „D” felett 1 kg szénhidrogént tartalmaz.

Egyéb alkilbenzolok esetében a szennyezett kubatúra felületi vetülete „B” felett 8 m2, „D” kármentesítési határérték felett 0 m2, a szennyezett kubatúra „B” felett 12 m3, „D” felett 0 m3.

Xilolok esetében a szennyezett kubatúra felületi vetülete „B” felett 26 m2, „D” kármentesítési határérték felett 0 m2, a szennyezett kubatúra „B” felett 39 m3, „D” felett 0 m3.

A PAH-hal szennyezett kubatúra felületi vetülete „B” felett 1.593 m2, „D” kármentesítési határérték felett 716 m2, a szennyezett kubatúra „B” felett 2.390 m3, „D” felett 1.074 m3. A szennyezett térfogat „B” felett 0,068 kg, „D” felett 0,022 kg PAH-ot tartalmaz.

A naftalinokkal szennyezett kubatúra felületi vetülete „B” felett 1.886 m2, „D” kármentesítési határérték felett 1.015 m2, a szennyezett kubatúra „B” felett 2.829 m3, „D” felett 1.523 m3. A szennyezett térfogat „B” felett 0,14 kg, „D” felett 0,06 kg naftalint tartalmaz.

A kármentesítési határérték felett TPH-val szennyezett felület és mélységi kiterjedés csak részben foglalja magába az összes többi szennyező komponenssel (PAH, naftalinok) „D” felett szennyezett felületeket. Az egyesített izogörbék alapján számított teljes kármentesítésre szoruló víztest felülete: 1.200 m2, térfogata: 1.800 m3.