Esettanulmányok

2015 Érd      


 
Téma: kármentesítés műszaki irányítása

 

Az Érd 0110/103 hrsz-ú volt települési szennyvízleürítő területén a tényfeltárás során kimutatott beavatkozási határértékeket meghaladó talajszennyezettség megszüntetése kitermeléssel és a helyszínen kialakított vermiremediációs rendszerbe történő beintegrálással valósult meg.