Esettanulmányok


 
Téma: kiegészítő szakértői dokumentáció

 

A Megaterra Kft a Hajdúnánás 4794 és 01122 hrsz-ú területeken korábban feltárt talaj, talajvíz szénhidrogén szennyezés eredetének, a szennyezésért való felelősség, a kockázatok, illetve a további szükséges intézkedések megállapítása érdekében kiegészítő szakértői dokumentációt készített.

A vizsgált területen szénhidrogén szennyezést tártunk fel. A talaj és talajvíz szennyeződése a területen folytatott tevékenységekre (üzemanyagok tárolása és forgalmazása) vezethető vissza.

A vizsgáló laboratórium által kiadott kromatogrammok, illetve helyszíni talajgáz mérések alapján megállapítható, hogy a feltárt szennyezés régebbi eredetű, de nem elhanyagolható mértékben tartalmaz kevésbé lebomlott újabb eredetű szennyezést is. A feltárt szénhidrogén eredetű talaj és talajvíz szennyezettség okozásában valószínűsíthetően a terület korábbi és jelenlegi tulajdonosai is felelősek. A felelősség mértékének meghatározásánál a terület tulajdonviszonyaiból, illetve a terület tulajdonosok tevékenységéből indultunk ki.

A szakértői munka során a szennyezés kiterjedésének horizontális meghatározása érdekében 29 db sekélymélységű talajfúrást, a szennyezés vertikális lehatárolásához 3 db földtani-hidrogeológiai feltáró fúrást mélyítettünk. A fúrásokból, talaj- talajvíz mintavétel, valamint helyszíni talajgázmérés történt Dräger csövekkel és talajgáz-mérő műszerrel.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a területen beavatkozást igénylő szénhidrogén eredetű talaj- és talajvíz szennyezettség van. A szennyezés lehatárolásra került, és kockázatbecslés során javaslatot tettünk a „D” kármentesítési határértékre.

A javasolt (D) kármentesítési határérték feletti talajszennyeződés kiterjedése kb. 840 m2, mennyisége kb. 1.680 tömör m3.A javasolt (D) kármentesítési határérték feletti talajvíz szennyeződés kiterjedése kb.9.500 m2, mennyisége kb. 32.700 m3.A kockázatelemzés alapján, a szennyezettség anyagi és mennyiségi minőségét tekintve aktív kármentesítési beavatkozás szükséges.

A vizsgált terület földtani, vízföldtani adottságai, a talajvíz-szennyezettség kiterjedése és mértéke, a csóva várható elmozdulási iránya és sebessége, a humán-egészségügyi kockázatelemzés, valamint az alkalmazott technológia ismerete alapján, a további szennyeződés megakadályozása érdekében, a szénhidrogén okozta talaj- és talajvíz szennyezettség megszüntetésérejavasoljuk a szennyezett talaj kitermelést követő helyszíni bioágyas mikrobiológiai mentesítését, illetve a talajvíz mélyszivárgóval, gyűjtőkúttal történő kitermelését, aktívszenes szűrését, a megtisztított talajvíz nyelető szivárgón keresztül történő visszanyeletését.

A javasolt kármentesítési technológia alkalmazásával, a kockázatelemzésben meghatározott „D” kármentesítési határérték várhatóan 27 aktív hónap alatt érhető el. A műszaki beavatkozás aktív szakaszának lezárulását követően 4 éves utómonitoringot javasolunk a területen kialakítandó figyelőkutak alkotta monitoring rendszer negyedévenként történő mintavételezésével, laboratóriumi vizsgálatával.