Montabio


 

A Megaterra Kft. konzorcium vezetőként az NKTH és a GKM támogatásával (OM-00026/2008) sikeres kutatás-fejlesztést végzett "Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezõk analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért" címmel.

 

A kutatás-fejlesztési projekt célkitűzése, hogy olyan talajszennyezés-monitoring rendszert hozzon létre, amely korszerű mintavételi és méréstechnika alkalmazásával alkalmas a hazai talajszennyezõk jellegzetes típusainak komplex felmérésére, ezáltal kiküszöbölve a jelenleg működõ Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) mezõgazdasági irányultságából adódó környezetvédelmi és -analitikai hiányosságokat. A mintavételezési technikának a szennyezõ forrás feltárására vonatkozó reprezentativitás-optimálása mellett a projekt fontos célkitűzése, hogy (1) az illékony szennyezõk (pl. klórozott és petróleum-szénhidrogének) meghatározására szenzortechnikán alapuló helyszíni, in situ méréstechnikai eljárásokat dolgozzon ki, ezek megbízhatóságát műszeres analitikai módszerekkel validálja; (2) a kockázatcentrikus talaj- és talajvíz-szennyezésazonosítás érdekében a vizsgálati eljárások körét az analitikai meghatározásokon túl biológiai tesztekkel (talajbiológia, ökotoxicitás- és mutagenitásvizsgálat) bõvítse; valamint (3) az adott, kiválasztott térség (mintaterület) mérési eredményeit térinformatikai rendszerben interpretálva ökológiai indikációktól függõen alakítható méréstechnikát dolgozzon ki.

 

A pályázati munka 2010-ben zárult, melynek keretében a Megaterra Kft új talajgáz-vizsgálati technológiát dolgozott ki.