K+F

A Megaterra Kft üzleti tevékenységén túlmenõen nagy hangsúlyt helyez a szennyezett talajú és talajvízű területek felmérésében, a kármentesítés tervezésében és kivitelezésében eredményesen hasznosítható új eljárások, módszerek, eszközök és technológiák kifejlesztésére, adaptálására és alkalmazására.

Széchenyi Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) 2001

A Megaterra Kft-t is magába foglaló konzorcium a pályázat megvalósítása során komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztését valósította meg szennyezett talajok kármentesítése céljából.

A pályázat eredményeként a Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztõ Kft, a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – vegyészmérnöki Kar mezõgazdasági Kémiai Technológia Tanszék, a Terszol Árutermelõ és Szolgáltató szövetkezet és a Megaterra Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft által alkotott konzorcium

1. Kidolgozta a szennyezett talajok kezelésére alkalmazható lehetõ legjobb elérhetõ biotechnológia kiválasztásának módját
2. Javaslatot tett a technológiák hatéákonyságának növelésére és kockázatának csökkentésére
3. Elõkészítette a tervezhetõ, kontrollálható és szabályozható talajremediálási technológiák kifejlesztését
A vizsgálatok kiterjedtek a fitostabilizációs eljárások félüzemi kipróbálására, a technológiák gazdaságosságának, környezeti kockázatának értékelésére, a természetes szennyezõdés-csökkenés folyamatainak elemzésére és intenzifikálására.

Montabio

A Megaterra Kft. konzorcium vezetőként az NKTH és a GKM támogatásával (OM-00026/2008) sikeres kutatás-fejlesztést végzett „Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezõk analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért” címmel.

A kutatás-fejlesztési projekt célkitűzése, hogy olyan talajszennyezés-monitoring rendszert hozzon létre, amely korszerű mintavételi és méréstechnika alkalmazásával alkalmas a hazai talajszennyezõk jellegzetes típusainak komplex felmérésére, ezáltal kiküszöbölve a jelenleg működõ Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) mezõgazdasági irányultságából adódó környezetvédelmi és -analitikai hiányosságokat. A mintavételezési technikának a szennyezõ forrás feltárására vonatkozó reprezentativitás-optimálása mellett a projekt fontos célkitűzése, hogy (1) az illékony szennyezõk (pl. klórozott és petróleum-szénhidrogének) meghatározására szenzortechnikán alapuló helyszíni, in situ méréstechnikai eljárásokat dolgozzon ki, ezek megbízhatóságát műszeres analitikai módszerekkel validálja; (2) a kockázatcentrikus talaj- és talajvíz-szennyezésazonosítás érdekében a vizsgálati eljárások körét az analitikai meghatározásokon túl biológiai tesztekkel (talajbiológia, ökotoxicitás- és mutagenitásvizsgálat) bõvítse; valamint (3) az adott, kiválasztott térség (mintaterület) mérési eredményeit térinformatikai rendszerben interpretálva ökológiai indikációktól függõen alakítható méréstechnikát dolgozzon ki.

A pályázati munka 2010-ben zárult, melynek keretében a Megaterra Kft új talajgáz-vizsgálati technológiát dolgozott ki.

ESETTANULMÁNYOK