A telephelyen a korábbi fűtőolaj-felhasználásból adódóan szénhidrogén eredetű talaj- és talajvíz-szennyezés történt. A kármentesítést kombinált fiziko-kémiai és mikrobiológiai eljárások együttes alkalmazásával folytatjuk 10 db termelő, 20 db injektáló és 4 db monitoring kút felhasználásával.