2009 – Hajdúnánás-kiegészítő szakértői dokumentáció

A Megaterra Kft a Hajdúnánás 4794 és 01122 hrsz-ú területeken korábban feltárt talaj, talajvíz szénhidrogén szennyezés eredetének, a szennyezésért való felelősség, a kockázatok, illetve a további szükséges intézkedések megállapítása érdekében kiegészítő szakértői dokumentációt készített. A vizsgált területen szénhidrogén szennyezést tártunk fel. A talaj és talajvíz szennyeződése a területen folytatott tevékenységekre (üzemanyagok tárolása és forgalmazása) vezethető…

2010 – Orosháza-alifás szénhidrogén és klórozott alifás szénhidrogén szennyezés mentesítése

Egy gépgyártó vállalat orosházi telephelyén tényfeltárás során beavatkozási határértéket meghaladó alifás szénhidrogén, illetve klórozott alifás szénhidrogén szennyezettséget mértünk a talajvízben. A szennyeződés vertikális kiterjedése az első vízzáró agyag rétegig terjedt. A kármentesítési határértéket meghaladó talajvíz-szennyezés remediációjára termelőkutas talajvíz kitermelést, sztrippelő és adszorbciós rendszer telepítését és üzemeltetését, injektáló kutak telepítését és mikrobiológiai beoltásának szakmai felügyeletét, a…

2009 – Konyár-növényvédőszer szennyezés kiegészítő tényfeltárása, beavatkozási terv készítése

A Konyár 0102 hrsz ingatlanon, növényvédőszer hulladékok környezetre gyakorolt hatásának felmérését, tényfeltárási záródokumentáció kiegészítését és műszaki beavatkozási terv készítését a Megaterra Kft 2009-ben végezte el. A vizsgált területen a tényfeltárás során növényvédőszer szennyezést tártunk fel. A talajvíz szennyeződése feltételezhetően a területen folytatott tevékenység (növényvédőszerek, illetve növényvédőszeres göngyölegeket tárolása, manipulálása) során a környezetbe kijutó szennyezőanyagok következménye.…

2009 – Kismarja-szénhidrogén szennyezés tényfeltárása

Kismarja, Rózsás major területén a kiegészítő tényfeltárást a rendelkezésre álló környezetföldtani, talaj- és talajvíz-szennyezettségi, valamint technológiai adatok, információk értékelésével, talajfúrások mélyítésével, talaj- és talajvíz mintavételezéssel, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok végzésével végeztük el. A vizsgált területen a tényfeltárás során szénhidrogén szennyezést tártunk fel. A talaj és talajvíz szennyeződése feltételezhetően a területen folytatott tevékenységre (üzemanyagok, kenőolajok, fáradt…

2011-14 – Érd-Illegális szennyvíz leürítő tényfeltárása

Földgátakkal elválasztott földmedence rendszer talaj- és talajvízszennyezettségének megállapítására 95 talajfúrást mélyítettünk, talaj- ésa talajvízmintákat vettünk és vizsgáltattunk szénhidrogén- és nehézfém-tartalomra. Megállapítottuk, hogy az ingatlan DK-i része kevésbé szennyezett, kármentesítési beavatkozásra nem szorul. Az ÉNY-i oldalon beavatkozási határértéket meghaladó szennyezettséget mértünk TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb és Zn esetében elsősorban a felszínközeli talajrétegekben…

2011- Kaposmente-Terheléses depóniagáz tartam-vizsgálatok

Rekultiváció előtt álló 5 Somogy megyei kommunális hulladéklerakó területén vizsgáltuk a depóniagáz összetételét, a gáz komponensek statikus és dinamikus koncentrációit telepített gázmonitoring-kutak felhasználásával. Folyamatos 8 órán keresztül tartó 34-71 L/perc teljesítményű tartamszivattyúzás mellett óránként analizáltuk a kinyert depóniagázt. Megállapítottuk, hogy a hulladéklerakók három kategóriába sorolhatók. I. A lerakók vastag, jól tömörített hulladéktesttel és tömörített ideiglenes…

2011-12 – Budapest-tényfeltárás elvégzése, beavatkozási terv készítése

Egy budapesti használaton kívüli vasúti pályaudvar területén a szennyezettség megállapítására és lehatárolására 37 db 8 m mély gépi feltáró fúrást mélyítettünk, talaj- és talajvízmintákat vettünk, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk. A szerelvények korábbi tartózkodási területén a kavicságy alatt kettő db kézifúrást mélyítettünk, melyekből talajmintákat vettünk. Ezenkívül a nyílt pályaszakaszon 4 db 1 m mély kézifúrást…

2011 – Szeged-tényfeltárás, beavatkozási terv készítése

A vizsgált területen 20 db 6 m mély feltáró fúrást mélyítettünk, talaj- és talajvízmintákat vettünk, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk. Megállaőítottuk, hogy a vizsgált terület talaja alifás szénhidrogénekkel és egyéb alkilbenzolokkal szennyezett „B” szennyezettségi határérték felett. TPH-val szennyezett kubatúra felületi vetülete „B” felett 408 m2, „D” kármentesítési határérték felett 100 m2, a szennyezett kubatúra „B”…