A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően akkreditált depóniagáz-vizsgálatokat végeztünk rekultivált hulladéklerakók biofiltereinek felületén. Az eredményekről éves jelentésben számoltunk be.