A Kaposmente hulladékgazdálkodási program keretében hulladéklerakók rekultivációjához kapcsolódóan öt lerakó esetében vizsgáltuk a depóniagáz képződését, megterveztük és engedélyeztettük a depóniagáz ártalmatlanítását, valamint elvégeztük a gázkinyerő rendszer letelepítését és próbaüzemét.