A vizsgálat célja, hogy a megbízó kétséget kizáróan el tudja dönteni, hogy a környező területek kármentesítésének elvégzése előtt, a jelenlegi környezeti állapotban az épületek jelentős összegű beruházások, épület felújítások végrehajtásával hasznosíthatóak-e és milyen formában, funkcióban az ott dolgozók, tartózkodók és látogatók egészségének veszélyeztetése nélkül.

A kockázatbecslés megalapozása érdekében akkreditált beltéri levegő-, épület-, talaj- és talajvíz-vizsgálatokat végeztünk a területen korábban folytatott tevékenységeknek megfelelő szerves és szervetlen szennyező komponensek tekintetében.

Megállapítottuk, hogy a vizsgált épületek és környezetük közösségi célokra humánegészségügyi szempontból alkalmasak.